Aanmelden Live Event

Werkplek van de toekomst

Werkplek van de toekomst? Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit?  Nu we steeds meer vanuit huis werken, rijst de vraag of er nog behoefte is aan kantoorruimtes zoals deze nu wordt gebruikt en hoe deze ingezet gaan worden. De balans van op kantoor werken en vanuit huis is het afgelopen jaar verandert. Het traditionele kantoorleven heeft plaats gemaakt voor de werkplek van de toekomst, waarbij flexibel werken en verbinden de nieuwe norm is.

Zelfs als het virus onder controle is of niet langer heerst, zal ons kantoor gedrag blijvend veranderen. Wist u dat 90% van de werknemers aangeeft deels thuis te willen blijven werken? Dat mensen straks weer deels terugkeren naar kantoor is een feit, maar blijft de functie van het kantoor hetzelfde?

Kantoorruimtes gaan anders worden gebruikt waardoor de ruimtes ook anders worden ingericht. Door de nieuwe norm komt er meer focus te liggen op privacy, hygiëne en gezondheid op kantoor. Deze tijd dwingt werkgevers en organisaties dan ook om de bezettingsgraad anders te definiëren.

“iL Office helpt bedrijven met het realiseren van het kantoor van de toekomst waarin medewerkers en organisaties geïnspireerd worden, verbinding vinden en successen worden gevierd”. Your future office, connecting people!

Kantoor: Werkplek ontwikkelingen

De werkplek van de toekomst dwingt oude kantoorgebouwen tot een nieuwe invulling. Naar verwachting zal de bezettingsgraad op kantoor afnemen tot 45% a 55%. Werkgevers zijn aan zet om een nieuwe strategie te bepalen, waarmee leegstand voorkomen wordt en werknemers veilig kunnen terugkeren naar kantoor. Mensen zijn immers sociale wezens welke grote behoefte hebben aan verbinding met hun organisatie en collega’s.

Nu de drempel van het thuiswerken is verdwenen en medewerkers zoveel mogelijk (verplicht) vanuit huis werken, is de balans tussen werk en privé moeilijker te hanteren. Op afstand kunnen medewerkers prima hun werk uitvoeren, maar zij missen wel de verbinding met hun collega’s. Dit zien we goed terug tijdens deze tweede corona golf, waarbij werknemers  snakken naar een ontmoetingsplaats, een sociaal hart en een plek waar ze met collega’s samenkomen.

Het risico van alleen maar thuiswerken is dat medewerkers hun betrokkenheid met het bedrijf en daarmee ook hun productiviteit verliezen. Dit leidt tot een hoger ziekteverzuim en zelfs complete uitval. Bent u werkgever dan is dit hét moment om een werkplek van de toekomst te realiseren en in te spelen op de trends en ontwikkelingen voor werkplekken anno 2021/2022. Het is verstandig om de structuur van de organisatie en de taken van de medewerkers onder de loep te nemen om te beoordelen hoe de ruimtes functioneel worden ingericht en het beste kan werken voor het bedrijf en hun medewerkers. Een kantoor moet aanvoelen als een magneet, een plek waar je graag komt met collega’s, maar ook in contact te zijn met de organisatie.

Nu het aantal video meetings is toegenomen hebben werknemers meer behoefte aan privacy en aparte werkplekken. Werknemers willen hun werkzaamheden ongestoord uitvoeren en wijzen geluidsoverlast aan als oorzaak voor het afnemen van productiviteit. Dit verklaart ook de grote vraag naar multifunctionele vergaderruimtes en gescheiden werkplekken.

Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit?

De werkplek van de toekomst is gericht op samenwerking en moet een plek zijn waar werknemers zich thuis voelen. In de lijn der verwachting zullen werknemers 3 a 4 dagen op kantoor werken en 1 a 2 dagen vanuit huis. Een reden voor veel bedrijven om zich te herpositioneren en hierbinnen ook rekening te houden met een nieuwe indeling van de ontmoetings- c.q.werkplek. Veel werknemers missen het sociale contact met hun collega’s en willen iets om naar uit te kijken, daarin zal het kantoor een belangrijke rol spelen.

Door als het ware een tweede huiskamer te bieden waar collega’s en klanten elkaar kunnen ontmoeten, samenkomen en successen kunnen vieren. Dus gaan wij weer terug naar kantoor? Wij zeggen ja! Het kantoor wordt de plek waar wij netwerken, samenwerken, inspireren, kennis delen, sociale contacten opdoen, klanten ontvangen en bovenal successen vieren!

Maakt uw organisatie zich op om haar werknemers opnieuw en goed te verwelkomen? Neem contact op met iL Office en laat ons uw werkplek voor de toekomst creëren. 

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u meer weten? Op 15 april organiseert iL Office i.s.m. Nolost de gratis webinar ‘toekomst van werk’.